Ønsker du å søke om BPA og vurderer Tutela som din foretrukne leverandør?

På denne siden vil vi gi deg en trinnvis veiledning om hvordan du søker om BPA og informasjon om hvilke dokumenter og prosesser som er involvert.

Vi er her for å veilede deg gjennom søknadsprosessen, hjelpe deg med å fylle ut nødvendige skjemaer og gi deg informasjon om vurderingskriterier og tidsrammer.

Følg veiledning

1. Utforske BPA-muligheter

Før du søker om BPA, kan det være nyttig å utforske og lære mer om tjenesten. Besøk vår Hva er BPA?-side for å få en grundig forståelse av hva BPA innebærer og hvordan det kan være til nytte for deg.

2. Kontakt oss

Når du er klar til å starte søknadsprosessen, er det lurt å ta kontakt med oss. Vårt team vil veilede deg gjennom hele søknadsprosessen, besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, og gi deg nødvendig informasjon og støtte.

3. Søknadsskjema og dokumentasjon

Vi vil hjelpe deg med å få tak i riktig søknadsskjema og gi deg veiledning om hvordan du fyller det ut. Vi vil også informere deg om hvilke dokumenter og informasjon du trenger å legge ved søknaden, for eksempel legeerklæringer, dokumentasjon av behov og andre relevante attester.

4. Vurderingsprosess

Etter at søknaden din er sendt inn, vil den bli vurdert av kommunen eller relevant instans. Vi vil gi deg informasjon om vurderingskriteriene og hva som skal til for å kvalifisere for BPA-tjenester. Vi kan også hjelpe deg med å forberede deg til eventuelle vurderingsmøter eller intervjuer som kan være en del av prosessen.

5. Tidsrammer og oppfølging

Vi vil gi deg informasjon om forventede tidsrammer for behandling av søknaden og gi deg oppdateringer underveis. Vi er også tilgjengelige for å svare på spørsmål og gi deg nødvendig støtte og veiledning gjennom hele søknadsprosessen.

Tutela BPA er her for å gjøre søknadsprosessen så enkel og smidig som mulig for deg. Vi vil jobbe tett sammen med deg for å sikre at søknaden din er grundig, nøyaktig og fullstendig, slik at du har de beste sjansene for å få godkjent BPA-tjenester.