top of page

Hva er BPA

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en tjeneste for deg som på grunn av en funksjonsnedsettelse, har et varig behov for praktisk bistand. Som arbeidsleder i din egen assistanseordning, velger du:   

 

  • Hvem som skal være dine assistenter 

  • Hva du ønsker assistanse til

  • Hvor og når assistansen skal finne sted

 

Ta styringen

Du setter selv opp dine assistenters turnusordning, og kan skreddersy timeplanen etter din livsstil og døgnrytme. Det skaper forutsigbarhet i hverdagen for begge parter, men gir deg blant annet også rom for et impulsivt kino- café- eller konsertbesøk. 

 

Service mer enn helse

BPA er i dag en lovfestet rettighet. Samtlige kommuner/bydeler plikter å tilby denne helse- og omsorgstjenesten, som vi i Tutela først og fremst betrakter som et  servicetilbud. Med bistand fra dine assistenter kan du ivareta din personlige frihet, og vi er klare til å hjelpe deg med organiseringen av det livet du ønsker.

bottom of page