top of page

Vi vil levere den mest skreddersydde pakken til deg som har behov for Brukerstyrt Personlig Assistanse. Innad i Tutela har vi  mange års erfaring, både fra assistent- og arbeidslederrollen.

 

Tutela BPA er en spesialisert BPA-leverandør som ikke leverer andre omsorgstjenester. Vår kjernevirksomhet er deg.

 

Vårt fokus på deg som arbeidsleder og dine assistenter kan gi deg en friere og mer fleksibel hverdag. Vi er den lille blant de store aktørene og lite kan være bra i mange sammenhenger. Når du prater med oss, snakker du til ledelsen. 

Dette får du i Tutela BPA

  • Egen driftskonto

  • Veiledning når du skal ansette assistenter

  • Hjelp til å skrive søknad

  • En fast kontaktperson i selskapet 

  • Moderne IT-system

  • Et selskap som vil det beste for deg

bottom of page