Vi vil levere den mest skreddersydde pakken til deg som har behov for Brukerstyrt Personlig Assistanse. Innad i Tutela har vi  mange års erfaring, både fra assistent- og arbeidslederrollen.

 

Tutela er en spesialisert BPA-leverandør, som ikke leverer andre omsorgstjenester. Vårt fokus på deg som arbeidsleder og dine assistenter kan derfor gi deg en friere og mer fleksibel hverdag. Nærheten mellom Tutelas ledelse og våre brukere/assistenter kan bidra til rike muligheter til å påvirke både driften og utviklingen av organisasjonen.

Når du velger oss, får du tilgang til en moderne IT-løsning, der du blant annet vil få full oversikt over vaktplan, brukte timer, vaktbytter og andre nyttige dokumenter.

Kontakt oss

Tobias Nøttestad

Generelle henvendelser

Håkon Gromsrud

Org.nr.: 820922212