Tutela er en spesialisert BPA-leverandør med fokus på å gi deg en friere hverdag.

Lær mer om hva vi brenner for

Hva er BPA?

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse kan være en avgjørende faktor for å oppnå større selvstendighet og livskvalitet for personer med ulike omsorgsbehov.

Ved å velge BPA har du muligheten til å styre din egen omsorg og få den assistansen du trenger, samtidig som du opprettholder kontrollen over ditt eget liv.

I Tutela BPA er vi opptatt av å gi deg en grundig forståelse av hvorfor BPA kan være et verdifullt verktøy i din hverdag.

Les mer om BPA

Ønsker du å søke om BPA og vurderer Tutela som din foretrukne leverandør?

Vi veileder deg gjennom prosessen

Vi er stolte av vårt dedikerte team av fagfolk, våre høye kvalitetsstandarder og vår kontinuerlige innsats for å forbedre brukeropplevelsen din.

Se hvor Tutela tilbyr BPA

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker mer informasjon? Vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt oss i dag