top of page

Slik søker du BPA

Det er helse- og omsorgstjenesten i din kommune eller bydel som avgjør om du har rett til BPA.

Tutela BPA kan veilede deg gjennom prosessen. Vi har god erfaring med hvordan du skal søke og gå frem. 

 

Dersom du ønsker å lese deg opp på regjeringens rundskriv er Helsedirektoratets landingsside et god utgangspunkt.

Vi som jobber i Tutela har mange års erfaring som assistenter og arbeidsleder. Vi har selv sett hvordan BPA kan utgjøre en forskjell, og bistår deg gjerne i søknadsprosessen. 

Tips til spørsmål som kommunen kan lure på

Begrunnelse for hvorfor du søker om personlig assistanse
Fortell om deg selv:

 • Hvor lenge du har hatt en funksjonsulikhet.’

 • Er funksjonsulikheten medfødt, eller har den kommet ved en senere sykdom eller skade

 • Er din sykdom progredierene slik at behovet for assistanse varierer, eller gradvis vil øke

 • Hvilken utdanning du har

 • Er du i arbeid nå

 • Er du gift eller samboende

 • Har du barn, og bor de fremdeles hjemme

 • Dersom det har betydning for ditt assistansebehov, bør du ta med endringer i din families situasjon eller ditt sosiale nettverk

Alle aktiviteter og oppgaver du trenger assistanse til bør tas med. Ingen oppgave av for liten. Dersom du klarer å sette et timeantall hjelper deg veldig mye i prosessen. Timeberegningen må være realistisk og velbegrunnet. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning. 

Prøve å sette opp en oversikt (ukentlig, månedlig og årlig). Ikke glem at for eksempel enkelte morgener er mer tidkrevende enn andre. Husk også å ta med gjøremål/oppgaver som kanskje er årlig eller månedlig.


Husk å føre opp alle aktiviteter som du trenger assistanse til. For eksempel:

 • Husarbeid

 • Utdanning

 • Arbeid

 • Kurs

 • Foreningsarbeide/politiske verv

 • Sosial kontakt med familie, venner, etc.

 • Hobby/fritidsinteresser

 • Familieoppgaver/barn/ektefelle

 • Ferier/reiser

 • Annet samfunnsengasjement

bottom of page